سه شنبه 29 آبان
دانشگاه فردوسی مشهد | Ferdowsi University of Mashhad

شهرام عباسی راد

8804999

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی: Abbassi.sh@gmail.com

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 97-96شناخت تجهیزات اضطررای
روشهای مقابله با وضعیت اضطراری
روش های تخلیه سریع
حمل کالای خطرناک

نیما واعظی

9410000111296

کارشناسی ارشد - برق الکترونیک

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94تجزیه وتحلیل سیستم ها
2دوم 95-94کنترل وپایداری هواپیما
3دوم 95-94آزمایشگاه الکترونیک 3
4دوم 95-94پروژه

احسان طلوع هنری

888999793853

فوق لیسانس هوافضا - سازه های هوایی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی: E.tolu@matc.irٍ

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94آیرودینامیک تحلیلی
2دوم 95-94استاتیک
3دوم 95-94مقاومت مصالح
4دوم 95-94پروژه

پیمان محمدی

9310000113029

کارشناسی ارشد هوافضا

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی: p.mohammadi@matc.irٍ

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94ساختمان هواپیمای موتور توربینی
2دوم 95-94ساختمان و سیستم های کنترل فرامین
3دوم 95-94سیستم های مکانیکی هواپیما
4دوم 95-94اصول جلو برنده

محمدجلال رفیعا

888999784051

معادل کارشناسی مهندسی هوافضا

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94تکنیک دیجیتال و آلات دقیق
2دوم 95-94آنتن و کاربرد در هوانوردی
3دوم 95-94آزمایشگاه آنتن و کاربرد
4دوم 95-94سیستم های ارتباطی دیجیتال

مهتاب هاشمیان نطنزی

888999792284

کارشناسی ارشد ریاضی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94ریاضی
ریاضی پیش دانشگاهی

علیرضا دانشمند اسلامی

902038989

کارشناسی ایمنی-کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت دولتی و سیستم های اطلاعاتی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94هدایت زمینی هواپیما
خدمات زمینی و انبارش
عملیات نجات هواپیمایی
کارگاه کمک های اولیه

نیما طینتی

9210000122176

فوق لیسانس مکانیک- تبدیل انرژی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94آیرودینامیک و تئوری پرواز
مکانیک سیالات
انتقال حرارت
پروژه

مهدی یوسف زاده اقدم

888999780928

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94مبانی قابلیت اطمینان
مبانی کنترل کیفیت
کامپیوترهای هواپیما
سامانه ایمنی و بررسی سوانح

محمد عرب هاشمی

9210000110368

کارشناسی ارشد

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
سیستم های کنترل خودکار پرواز
آشنایی با سیستم ارتباطی داخل هواپیما
کاربرد فناوری های نوین در هواپیما
سیستم های کمک ناوبری رادیویی 1

سید سعید پروین

2441

معادل کارشناسی تعمیر و نگهداری هواپیما

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94کاربینی
کارورزی
ورق کاری

حمید سازگاران

900619133

کارشناسی ارشد - مهندسی مواد

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94تکنیک بازرسی غیر مخرب
مواد و سخت افزار

عباس قاسمی

8804931

معادل کارشناسی -میهمانداری

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94عوامل انسانی و مدیریت پرواز
وظایف و مسئولیت های مهماندار
روشهای مقابله با دود و آتش در هواپیما
روشهای تخلیه سریع و استفاده از سیستم های روشنایی اضطراری

محمدرضا شاره

9210000118174

کارشناسی پرستاری

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94کمک های اولیه

منا احمدی

902017775

کارشناسی ارشد -فیزیک

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94فیزیک 1
الکترومغناطیس
فیزیک 2

محمد آرین منش

888999794207

کارشناسی ارشد - مدیریت

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94اصول سرپرستی

حمید کیوانی

902033578

معادل کارشناسی الکترونیک

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94لحیم کاری قطعات الکتریکی و الکترونیکی
جوشکاری و لحیم کاری در صنعت هواپیمایی

محمد خوش آهنگ قصر

9310000118225

معادل کارشناسی (علوم مهندسی)

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94موتور توربینی 1

محسن واعظی

2439

معادل کارشناسی تعمیر و نگهداری

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94کارورزی1
کارورزی2

سید محمد قاسمی

9210000116696

کارشناسی ارشد

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94مستند سازی
مبانی قابلیت پرواز
قابلیت اطمینان در صنعت هواپیمایی
سامانه مدیریت ایمنی(sms) وبررسی سوانح هوایی

فاطمه برفرازی

888999780409

کارشناسی ارشد -آموزش زبان انگلیسی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94زبان خارجی
زبان پیش دانشگاهی
زبان انگلیسی 1 و 2 و 3 و 4

شقایق ملارضایی

9310000116863

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94زبان انگلیسی 1
زبان انگلیسی 2
زبان انگلیسی 3
زبان خارجی عمومی

عابدین فرزان

888999789239

معادل کارشناسی ارشد

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94سیستم های هواپیمای موتور توربینی 1
ساختمان وسیستم ارابه فرود هواپیمای موتور توربینی
سیستم های اویونیکی آلات دقیق هواپیما

محسن محمدی مومن

888999785295

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94تربیت بدنی 1
ورزش

ابراهیم ولی زاده

888999785187

معادل کارشناسی تعمیر و نگهداری

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94ساختمان هواپیمای موتور توربینی
ساختمان وسیستم هواپیمای پهن پیکر
موتور هواپیماهای پهن پیکر

محمد حسن فتحی

902012941

معادل کارشناسی ارشد

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94تکنیک های تعمیر و بازرسی هواپیما
روشهای اجرایی تعمیر ونگهداری
تئوری شعبات

فائزه عامل صحافی

888999780136

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94زبان تخصصی
زبان خارجی عمومی
زبان 1 و 2 و 3 و 4

حسن طوسی

2438

معادل کارشناسی زبان انگلیسی

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94زبان تخصصی 2

احمد برفرازی

9210000118012

معادل کارشناسی تعمیر نگهداری

مدرس گروه هوانوردی

پست الکترونیکی:

فایل رزومه: دریافت

ردیف نیمسال نام درس
1دوم 95-94ملخ هواپیما
موتور توربینی
سیستم موتور توربینی


این یک پیام برای تست است