سه شنبه 29 آبان
دانشگاه فردوسی مشهد | Ferdowsi University of Mashhad

سر فصل دروس

گروه تعمیر و نگهداری هواپیما | Aircraft Maintenance Dept

گروه اویونیک هواپیما


این یک پیام برای تست است