جمعه 29 دي
دانشگاه فردوسی مشهد | Ferdowsi University of Mashhad

فرم ثبت نام

دانشگاه و مرکز تخصصی علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد (MATC)
 افتخار  دارد برای ترم آتی مهرماه ۹۶ درمقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته  در  رشته های ذیل از میان دیپلم های سه ساله ودارندگان پیش دانشگاهی وهمچنین دانش آموختگان برترعلمی درمقطع کاردانی و کارشناسی بدون کنکور ورودی و تنها درصورت قبولی در مصاحبه علمی و تاییده پزشکی پذیرش دانشجو نماید.


این یک پیام برای تست است